Sunday, 26 April 2009

Pertandingan Recorder


Pemenang yang akan mewakili Keningau ke Peringkat Negeri

Jemaah Hakim yang bijaksana menilai setiap inci melodi

Orang kuat bagi menjayakan program/pengerusi majlis

bakat cilik yang dapat di cungkil

'STANBY'

dengan penuh penghayatan menyampaikan irama

Pentadbir SKPK

Pertandingan Recorder


Pemenang yang akan mewakili Keningau ke Peringkat Negeri

Jemaah Hakim yang bijaksana menilai setiap inci melodi

Orang kuat bagi menjayakan program/pengerusi majlis

bakat cilik yang dapat di cungkil

'STANBY'

dengan penuh penghayatan menyampaikan irama

Pentadbir SKPK